شرکت نام آوران گلستان

لیست خودروهای مجاز برای واردات

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396

مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو 

شرح استاندارد شماره شاسی نام نمایندگی سازنده

مدل موتور

مدل خودرو

نام خودرو ردیف
1396/10/01 WBA1U710?GG
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW N13B16A (1598cc)

BMW 120I

120Iبی ام و 1
1396/11/24 برای خودروهای سال ساخت 2016:WBA1S11??G5 -برای خودروهای سال ساخت2017: WBA1S11??H5-رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاXواعدادصفر تا9می باشد. پرشيا خودرو BMW B48B20A TURBO (1998CC)

I120 TIPE 1K4 TYPE 1S11 MODEL 6A350700 STATION WAGON(AC) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

120Iبی ام و 2
1396/11/24 خودروهای سال ساخت 2016:WBA1S31??GV رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاXو اعداد صفر تا 9می شود. خودروهای سال ساخت 2017 :WBA1S31??HV رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف Xو اعداد صفر تا 6می شود. پرشيا خودرو BMW B48B20B TURBO (1998cc)

125i TYPE 1K4 TIPE 1S31 MODEL 6A1250700 STATION WAGON(AC) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

125i بی ام و 3
1396/10/01 WBA1U910?GP
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW N20B20A (1997cc)

BMW 125I

125I بی ام و 4
1396/10/01 WBA2A310?GV
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW B38A15A (1499cc)

BMW 218I

218I بی ام و 5
1396/11/24 برای خودروهای سال ساخت 2016:WBA2K31??GV -برای خودروهای سال ساخت2017:WBA2K31??HV-رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاXواعدادصفر تا9می باشد. پرشيا خودرو BMW B48B20A TURBO (1998CC)

1C TYPE 220I CONVERTIBLE 6A340700 MODLE 2K31 ONE DIFFERENTIAL(AE) CONVERTIBLE ROOF (A/T) REAR

220I بی ام و 6
1396/11/24 خودروهای سال 2016:WBA2F31??GV -برای خودروهای 2017:WBA2F31??HV -رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد.رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاX و اعداد صفر تا 9 می شود. پرشيا خودرو BMW B48B20A TURBO (1998cc)

BMW 220i COUPE TIPE 1C TYPE 2F31 MODEL 6A340700 (AD) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

220i بی ام و 7
1396/10/01 WBA2A710?GV
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW B48A20B (1998cc)

BMW 225I

225I بی ام و 8
1396/11/24 خودروهای سال ساخت 2016: WBA2K51??GV رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاX و اعداد صفر تا9 می شود. خودروهای سال ساخت 2017 : WBA2K51??HV رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف Xو اعداد صفر تا 9می شود. پرشيا خودرو BMW B48B20B TURBO (1998cc)

BMW 230i TYPE 2K51 TIPE 1C MODEL 6A240800 CONVERTIBLE ROOF (AE) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

230iبی ام و 9
1396/11/24 .خودروهای سال 2016:WBA8A11??GK -برای خودروهای 2017:WBA8A11??HK -رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد.رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاX و اعداد صفر تا 9 می شود. پرشيا خودرو BMW B48B20A TURBO (1998cc)

BMW 320i SALOON TIPE 3L TYPE 8A11 MODEL 6A350700 (AA) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

320i بی ام و 10
1396/11/24 برای خودروهای سال ساخت 2016:WBA8A71??GK -برای خودروهای سال ساخت2017: WBA8A71??HK-رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاXواعدادصفر تا9می باشد. پرشيا خودرو BMW B48B20B TURBO (1998CC)

TYPE 3L TIPE330I XDRIVE SALOON 6A250800 MODEL8A71 (AA) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

330I بی ام و 11
1396/11/24 برای خودروهای سال ساخت 2016:WBA8B11??GK -برای خودروهای سال ساخت2017: WBA8B11??HK-رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاXواعدادصفر تا9می باشد. پرشيا خودرو BMW B48B20B TURBO (1998CC)

TYPE 3L TIPE330I XDRIVE SALOON 6A250800 MODEL8B11(A/T) TWO DIFFERENTIAL (AA)

330I بی ام و 12
1396/10/01 WBA5A310?HG
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW N20B20B (1997cc)

BMW 520I

520I بی ام و 13
1396/10/01 WBA5A510?GG
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW N20B20A 1997cc (A/T)

BMW 528I

528I بی ام و 14
1396/11/24 خودروهای سال ساخت 2016 :WBAJA51??GG رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف Aتا X و اعداد صفر تا 9 می شود. برای خودروهای سال ساخت 2017:WBAJA51??HG رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاX و اعداد صفر تا 9 می شود. پرشيا خودرو BMW B48B20B TURBO (1998cc)

BMW 530i TYPE G5L TIPE GA51 MODEL 6A050700 SALOON (AA) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

530iبی ام و 15
1396/10/01 خودرو 2016:WBA7A010?GG
خودرو 2017:WBA7E010?HG
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW B48B20B (1998cc)

BMW 730LI

730Li بی ام و 16
1396/10/01 خودرو 2016:JMBXTGA2WGZ خودرو 2017: JMBXTGA2WHZ آرين موتور پويا MITSUBISHI MOTOR 4B11 (1998cc)

MITSUBISHI ASX MODEL GA2WXT HZL6Z TYPE GA0 STATION WAGON(AC)TWO DIFFERENTIAL (CVT)

ASX میتسوبیشی 17
1396/10/01 NMTKY??X?0R
کاراکتر ششم نوع سیستم نگهدارنده می باشد که می تواند 3 یا 4 باشد.
کاراکتر هفتم شماره مدل می باشد که می تواند B یا F باشد.
کاراکتر نهم CHECK DIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یا X باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8NR-FTS (1197cc)

C-HR TYPE AX1T(EU.M) TIPE NGX10(H) MODEL NGX10L-AHX(D.E.G.N)XW HATCHBACK(AB) ONE DIFERENTIAL(CVT)

C-HR تویوتا 18
1396/10/01 NMTLY??X?0R
کاراکتر ششم نوع سیستم نگهدارنده می باشد که می تواند 3 یا 4 باشد.
کاراکتر هفتم شماره مدل می باشد که می تواند B یا F باشد.
کاراکتر نهم CHECK DIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یا X باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8NR-FTS (1197cc)

C-HR TYPE AX1T(EU.M) TIPE NGX50(H) MODEL NGX50L-AHX(D.E.G.N)XW HATCHBACK(AB) TWO DIFERENTIAL(CVT)

C-HR تویوتا 19
1396/10/01 NMTKZ??X?0R
کاراکتر ششم نوع سیستم نگهدارنده می باشد که می تواند 3 یا 4 باشد.
کاراکتر هفتم شماره مدل می باشد که می تواند B یا F باشد.
کاراکتر نهم CHECK DIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یا X باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2ZR-FXE(1798cc) 37KW ELECTRIC MOTORS

TOYOTA AX1T(EU.M) TYPE C-HR(HV) TIPE ZYX10L-AHX?BW MODEL ZYX10(H) HATCHBACK(AB)ONE DIFERENTIAL CVT

C-HR تویوتا هیبرید 20
1396/10/01 خودرو سال 2016: VF7SAHNVAG، خودرو 2017: VF7SAHNVAHW آرين موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN HNV(HN04) 1199cc

CITROEN DS3 TIPE A53PHNVA6 HATCHBACK(AB) ONE DIFERENTIAL (A/T)

DS3 سیتروئن 21
1396/10/01 برای خودروهای سال 2016:VF7NX5FMAGY
برای خودروهای سال 2017:VF7NX5FMAHY
آرین موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5F06 (1598cc)

DS4 TIPE N TYPE X5FM MODEL A HATCHBACK (AB) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

DS4 هاچ بک 22
1396/10/01 خودرو 2016:VF7KF5FMAGS
خودرو 2017:VF7KF5FMAHS
آرين موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5F06 1598cc

DS5 (A/T)

DS5 سدان 23
1396/10/01 سال 2016:VF7NB5GYCGK آرين موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5G02 (5GY) (1598cc)

DS5LS TYPE NB5GY MODEL C بدنه سالنی (A/T)

DS5LS 24
1396/10/01 سال 2016:VF7NU5GYCGK آرين موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5G02 (5GY) (1598cc)

DS6 TYPE NU5GY MODEL C بدنه AC(CROSS OVER)(A/T)

DS6 25
1396/10/01 خودروهای سال ساخت 2016: VFIRFCOO9GD و رقم نهم CHECKDIGIT می باشد که می تواند صفر تا نه یا X باشد .خودروهای سال ساخت 2017 :VFIRFCOO9HD و رقم نهم CHECKDIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یاXباشد. خدمات تجارت نگين خودرو RENAULT S.A.S M5M B4 TURBO (1618cc)

RENAULT ESPACE TYPE JRFCA*M5MB47A چند منظوره (AF)(A/T) ONE DIFFERENTIAL

ESPACE رنو 26
1396/10/01 برای خودروهای سال ساخت 2016:LMGFE1G??G1
کاراکتر هشتم نشان دهنده سری خودرو می باشد. 2 برای STANDARD، 5 برای ELITE VERSION و 8 برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا 9 یا A تا X باشد.
الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO 4B16K1(1598cc)

TRUMPCHI GA3S TYPE AF MODEL GAC7160F1A5A SEDAN (AA) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

GA3S ترامپچی 27
1396/10/01 برای خودروهای 2016 :LMGDG3G??G1
کاراکتر هشتم نشان دهنده سري خودرو می باشد. 2 برای STANDARD و 5 برای ELITE VERSION و 8 برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا 9 یا A تا X باشد.
الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO 4B18M1(1751cc)

GAC TRUMPCHI GS5 TYPE AD MODEL GAC6470D2H5A STATION WAGON (AC) TWO DIFFERENTIAL (A/T)

GS5 ترامپچی 28
1396/10/01 برای خودروهای 2016 :LMGDG3G??G1
کاراکتر هشتم نشان دهنده سري خودرو می باشد. 2 برای STANDARD و 5 برای ELITE VERSION و 8 برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا 9 یا A تا X باشد.
الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO 4B18M1 (1751cc)

TRUMPCHI GS5 SUPER TYPE A56 MODEL GAC6470D2H5C STATION WAGON (AC) TWO DIFFERENTIAL (A/T)

GS5 ترامپچی 29
1396/10/01 .برای خودروهای سال 2016:کاراکتر پنجم مربوط مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBGU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد.برای خودروهای سال 2017:کاراکتر پنجم مربوط به مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBHU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد. کرمان موتور HYUNDAI MOTOR CO G4NA (1999cc)

HYUNDAI IX35(TUCSON) TIPE TL چند منظوره (A/T)(AF)4WD

IX35 هیوندای 30
1396/08/09 KMHJ1813D?U
KMHJ2813D?U
KMHJ3813D?U
KMHJ4813D?U
KMHJ5813D?U
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4NA (1999cc)

HYUNDAI IX35(TUCSON) تیپ TL (A/T)

IX35 هیوندای 31
1396/10/01 JTJBARBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 و H:2017 می باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8AR-FTS (1998cc)

LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTA (AF) TWO DIFERENTILA (A/T)

NX200T لکسوس 32
1396/10/01 JTJBARBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 و H:2017 می باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8AR-FTS (1998cc)

LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTV (AF) TWO DIFERENTILA (A/T)

NX200T لکسوس 33
1396/10/01 JTJBARBZ??2
قرار بگیرد.Xکاراکتر نهم رقم کنترلی است که میتواند صفر تا 9 یا حرف
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که عبارت است از رقم صفر یا حروف G=2016 , H=2017,…
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8AR-FTS (1998cc)

LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTW (AF) TWO DIFERENTILA (A/T)

NX200T لکسوس 34
1396/10/01 JTJBJRBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که عبارت است از رقم صفر یا حروف H=2017 , G=2016
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) 2494cc

NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBW (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA

NX300H لکسوس هیبرید 35
1396/10/01 JTJBJRBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف H=2017 ، G=2016می باشد
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) 2494cc

NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBA (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA

NX300H لکسوس هیبرید 36
1396/10/01 JTJBJRBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف H=2017 ، G=2016می باشد
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) 2494cc

NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBV (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA

NX300H لکسوس هیبرید 37
1396/10/01 2016:JM?XTGF3WG?
2017:JM?XTGF3WH?
کاراکتر سوم میتواند Y یا B باشد.
کاراکتر یازدهم سایت تولید خودرو میباشد که میتواند حروف J یا Z باشد.
آرين موتور پويا MITSUBISHI MITSUBISHI 4B12 (2360cc)

OUTLANDER(STATION WAGON)(CV/T)

OUTLANDER میتسوبیشی 38
1396/10/01 JTMDF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R ) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A - ANTGKV

RAV4 تویوتا 39
1396/10/01 JTMDF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A - ANTGKX

RAV4 تویوتا 40
1396/10/01 JTMRF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرفR ) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A - ANTMKV

RAV4 تویوتا 41
1396/10/01 JTMRF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A - ANTMKX

RAV4 تویوتا 42
1396/10/01 JTMBF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A - ANTXKV

RAV4 تویوتا 43
1396/10/01 JTMBF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A - ANTXKX

RAV4 تویوتا 44
1397/09/09 JTJBAMCA?02
کاراکتر نهم عبارتست از رقم کنترلی و می تواند حرف X و یا اعداد صفر تا 9 باشد.
ايرتويا TOYOTA 8AR-FTS 1998cc

LEXUS RX200T MODEL AL2(EU,M)/AGL25L/AWTGZW (AF)(A/T) TWO DIFFERENTIAL

RX200T تویوتا 45
1396/10/01 سال 2016:VF1RFD00?GC
سال 2017:VF1RFD00?HC
قرار بگیرد.Xرقم نهم رقم کنترلی است که میتواند صفر تا 9 یا حرف
خدمات تجارت نگين خودرو RENAULT M5MB4 (1618CC)

RENAULT TALISMAN TYPE YXFDA نوع بدنه سالنی(AA) ONE ONE DIFFERENTIAL (A/T)

TALISMAN رنو 46
1396/04/27 خودروهای سال 2016:VSSZZZNHZG1-خودروهای سال 2017:VSSZZZNHZH1 بازرگاني معين موتور SEAT S.A CWVA CWV?????? 1598cc

TOLEDO TYPE NH TIPE AACWVA SALOON (AA) ONE DIFFERENTIAL(A/T)

TOLEDO 47
1396/04/27 خودروهای سال 2016:VSSZZZNHZG1-خودروهای سال 2017:VSSZZZNHZH1 بازرگاني معين موتور SEAT S.A CWVA CWV?????? 1598cc

TOLEDO TYPE NH TIPE AACWVA SALOON (AA) ONE DIFFERENTIAL(M/T)

TOLEDO 48
1397/10/01 خودروهای سال 2016 و 2017:JN1TBNT32U0 جهان نوین آریا NISSAN QR25 2488CC

NISSAN X-TRAIL TIPE TBNT32 MODEL TDBNLRW چند منظوره (AF) CVT 4WD

X-TRAIL نیسان 49
1396/10/01 کاراکتر نهم نشان دهنده INSPECTING POSITIN CHARACTER CODEمی باشدکه عبارت است از ارقام صفر تا9 یا حرف Xکارکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که عبارت است از صفر یاGبرای سال 2016و Hبرای سال 2017 LSJA24W9??S صنايع مديا موتورز کيش SAIC MOTORS CORPORATION LIMITED 20L4E (1955cc)

MG GS TIPE AS2 (A/T)

ام جی 50
1396/10/01 رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف Xواعداد صفر تا 9 می باشد رقم یازدهم نشان دهنده سایت مونتاژ خودرو می باشد و شامل G,SوJ (همگی در کشور چین)است_رقم هشتم عبارتست از تعدادکیسه هوا که شامل اعداد 3 تا9 و حروف A,Bو C می باشد_برای خودروهای سال2017 :?LSJA16U??H_برای خودروهای سال 2016:?LSJA16U??G صنایع مدیا موتور کیش SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED 15S4G (1498cc)

MG GT TIPE AP1 TYPE 3AA1PA MODEL IA5LDP بدنه سالنی (AA)

ام جی GT 51
1396/09/28 خودروهای سال 2016:VF3DDNFPTGJ
خودروهای سال 2017:VF3DDNFPTHJ
مشترک ايران خودرو اتومبيل پژو AUTOMOBILES PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILED NFP (1587cc)

PEUGEOT 301 TIPE M34PNFPA6 SALOON (AA)(A/T) ONE DIFFERENTIAL

پژو 301 52
1396/09/28 خودروهای سال 2016:VF38D5GYAGL
خودروهای سال 2017:VF38D5GYAHL
مشترک ايران خودرو اتومبيل پژو AUTOMOBILES PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILED 5GY(5G02) (1598cc)

PEUGEOT 508 TIPE W24P5GYA6 SALOON (AA)(A/T) ONE DIFFERENTIAL

پژو 508 53
1396/10/01 سال 2016:WP0ZZZ98ZGS2
سال 2017:WP0ZZZ98ZHS2
معین موتور PORSCHE DDP 1988cc

718BOXSTER TIPE 982 TYPE KA12 MODEL AE CABRIOLET CONVERTIBLE ROOF(A/T)

پورشه باکستر 54
1396/10/01 خودرو 2016:WP0ZZZ98ZGS2
خودرو 2017:WP0ZZZ98ZHS2
معین موتور PORSCHE DDN 2497cc

718BOXSTER S TIPE 982 TYPE KB12 MODEL AE CABRIOLET CONVERTIBLE ROOF(A/T)

پورشه باکستر اس 55
1396/10/01 خودرو 2016: WP1ZZZ95ZGLB
خودرو 2017: WP1ZZZ95ZHLB
معین موتور PORSCHE CYP 1984cc

MACAN TIPE 95B TYPE JD22 MODEL AC STATION WAGON 4WD (A/T)

پورشه ماکان 56
1396/10/01 خودرو 2016: JTDKB3FU?? 3
خودرو 2017: JTDKB3FU?? 3
کاراکتر نهم عبارتست از رقم کنترلی و می تواند حرف X و یا اعداد صفر تا 9 باشد.
کاراکتر دهم نشاندهنده مدل سال خودرو می باشد که میتواند G برای سال 2016، H برای سال 2017 و یا صفر باشد.
ایرتویا TOYOTA 2ZR-FXE نوع موتور بنزینی PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR نوع موتور برقی

TOYOTA PRIUS TYPE XW5(EU.M) TIPE ZVW50L MODEL AHXEBV AND AHXEBW HATCKBACK(AB) CVT (1798cc)

تویوتا پریوس (هیبرید) 57
1396/10/01 خودروهای سال ساخت 2016: VF1HSRGJ?GA رقم نهم CHECK DIGIT است که از اعداد صفر تا 9 و حرف X متغییر است خدمات تجارت نگين خودرو RENAULT F4RE4 1998cc

DUSTER 4*4 TYPE HS (STATION WAGON)(A/T)

رنو داستر 58
1396/10/01 خودروهای سال ساخت 2016: VF1HSRCH?GA-خودروهای سال ساخت2017:VF1HSRCH?HA -کاراکتر ر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه يا حرف X است. خدمات تجارت نگين خودرو RENAULT F4RE4 (1998cc)

RENAULT DUSTER (4*2) TIPE HS STATION WAGON(AC) ONE DIFFERENTIAL(A/T)

رنو داستر 59
1396/10/01 VF1LZL?6??? - کاراکتر هفتم می تواند دو حالت Jیا 2باشد که بر اساس کشور مونتاژ کننده تعريف می شود. کاراکترJمربوط به حالتی است که کشورمونتاژکننده خودرو ترکیه باشد و کاراکتر 2مربوط به حالتی است که کشور مونتاژ کننده کره می باشد.کاراکتر نهم نشان دهنده کد کنترلی خودرومی باشد که عبارت است از ارقام صفر تا 6يا حرف x.کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرومی باشد که عبارت است از:G=2016, H=2017 کاراکتر يازدهم نشان دهنده کد کشور مونتاژ کننده خودرومی باشد که عبارت است از :R=TURKEY, C=COREA خدمات تجارت نگين خودرو RENAULT M4RJ7 1997cc

FLUENCE (SEDAN) (M/T)

رنو فلوئنس 60
1396/10/01 برای خودرو های سال 2017:VF1RZG00?HC
متغیر است. X است که از اعداد صفر تا 9 و حرف CHECK DIGIT رقم نهم
خدمات تجارت نگين خودرو RENAULT 2TRC7 (2488cc)

RENAULT KOLEOS YRZGA 2TRC7 7R STATION WAGON (AC)(CVT) TWO DIFERENTIAL

رنو كوليوس 61
1396/08/09 سال 2016: VF12R????GW :
سال 2017:VF12R????HW
کاراکتر ششم و هفتم مربوط به کد موتور که می تواند 45د و یا RH باشد.
کاراکتر هشتم نشان دهنده STANDARD J87 که عبارتست از : E و یا 1
کارکاتکر نهم مربوط به CHECK DIGIT است که شامل اعداد صفر تا 9 و یا حروف X یا E می باشد.
ايساکو کيش RENAULT S.A.S H5FD4(1197 CC)

RENAULT CAPTURE (A/T)

رنو کپچر 62
1396/10/01 سال 2016:KPT20?1VSGP
سال2017:KPT20?1VSHP
کاراکتر ششم که ممکن است حرف A برای خودروهای STANDARD و یا B برای خودروهای DELUXE باشد.
رامک خودرو SSANGYONG MOTOR 173910 (1597cc)

SSANGYONG با تیپ XKVA مدل TIVOLI (A/T)

سانگ یانگ تیوولی 63
1397/10/01 برای خودروهای 2017:JMBSTCY6AHU-برای خودروهای 2018:JMBSTCY6AJU آرين موتور پويا MITSUBISHI MOTORS CORPORATION 4J10 (1798cc)

LANCER TIPE CY0 MODEL CY 6A STXPL SALOON (AA) ONE DIFFERENTIAL(CV/T)

میتسوبیشی لنسر 64
1397/10/01 برای خودروهای سال 2016:MMCXTA03AHH-برای خودروهای سال 2017:MMCXTA03AJH آرين موتور پويا MITSUBISHI 3A92 (1193cc)

MIRAGE A03AXTHHL6 (HATCHBACK)(AB) ONE DIFFERENTIAL (CV/T)

میتسوبیشی میراژ 65
1397/10/01 خودروهای سال 2016 و 2017:SJNFBAF15U7 جهان نوین آریا NISSAN HR16 (1598CC)

NISSAN JUKE TYPE F15 TIPE A MODEL A07 چند منظوره (AF) ONE DIFFERENTIAL (CVT)

نیسان جوک 66
1397/10/01 خودروهای سال 2016 و 2017:SJNFANF15U7 جهان نوین آریا NISSAN MR16 (1618CC)

NISSAN JUKE TYPE F15 TIPE C MODEL C06 چند منظوره (AF) TWO DIFFERENTIAL (CVT)

نیسان جوک 67
1396/06/25 برای خودروهای سال 2017: 3HGRU18?0GM-برای خودروهای سال 2016: 3HGRU18?0HM فاميلي موتور (HONDDA SWEDEN)HONDA MOTOR EUROPE LTD L15B4(1498CC)

RU1 TIPE RU TYPE HR_Vبدنه وسیله چند منظورهCVT (AF)ONE DIFFERENTIAL

هوندا 68
1396/08/09 KMHD041FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP) می باشد.
KMHD641FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L) می باشد.
KMHD741FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL) می باشد.
KMHD841FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX) می باشد.
KMHD941FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS) می باشد.
KMHDR41FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری SHG) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4NA (1999cc)

ELANTRA TIPE AD TYPE A5P21 MODEL A62AX1.A62AY1 بدنه سالنی (A/T)

هیوندا النترا 69
1396/10/01 برای خودروهای سال 2016:کاراکتر پنجم مربوط مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBGU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد.برای خودروهای سال 2017:کاراکتر پنجم مربوط به مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBHU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد. کرمان موتور HYUNDAI MOTOR CO G4NA 1999cc

HYUNDAI ELANTRA SALOON(AA) TIPE AD (A/T)ONE DIFFERENTIAL

هیوندا النترا 70
1396/08/09 KMHCS41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد.
KMHCT41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHCU41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4FC (1591cc)

HYUNDAI ACCENT TIPE RB TYPE S5P51 MODEL A41AZ1 SALOON (A/T)

هیوندا اکسنت 71
1396/12/29 برای خودروهای 2016: KMHE?41GBGA ,برای خودروهای 2017 :KMHE?41GBHA کاراکتر پنجم مربوط به مدل و سری خودرو می باشد که می تواند :5 نشان دهنده سری TOP , و4 نشان دهنده سری GLS,JSL ,TAX و 2 نشان دهنده سری GL و 1 نشان دهنده سری L باشد کرمان موتور HYUNDAI MOTOR G4KE-G4KE-5 (2359 CC)

SONATA TIPE LF SALOON ONE DIFFERENTIAL(AA) (A/T)

هیوندای سوناتا LF 72
1396/10/01 برای خودروهای سال 2016:کاراکتر پنجم مربوط مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBGU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد.برای خودروهای سال 2017:کاراکتر پنجم مربوط به مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBHU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد. کرمان موتور HYUNDAI MOTOR CO G4KJ (2359cc)

HYUNDAI SANTAFE TIPE DM STATION WAGON (AC) 4WD (A/T)

هیوندایی سانتافه 73
1396/08/09 KMHSS81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHST81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSU81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSV81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSW81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSL81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSM81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSN81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSP81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSR81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP برای بدنه بلندتر) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4KJ (2359cc)

SANTAFE TIPE DM TYPE C7P14 MODEL A61CZ1 (STATION WAGON) 4WD (A/T)

هیوندایی سانتافه 74
1396/06/27 سال 2016: KMHE?411BGA
سال 2017: KMHE?411BHA
رقم پنجم مدل و سری خودرو میباشد.
1: برای سری L
2: برای سری GL
3: برای سری GLS,JSL,TAX
4: برای سری HGS
5: برای سری TOP
پاکرو سبز قشم HYUNDAI MOTORS G4NG (1999cc) 115KW

SONATA HYBRID LF TIPE HEV SALOON (AA) (A/T)

هیوندایی سوناتا هیبرید 75
1396/06/27 سال 2016: KMHE?411BGA
سال 2017: KMHE?411BHA
رقم پنجم مدل و سری خودرو میباشد.
1: برای سری L
2: برای سری GL
3: برای سری GLS,JSL,TAX
4: برای سری HGS
5: برای سری TOP
پاکرو سبز قشم HYUNDAI MOTORS MOBIS 36500-3D600 38KW

SONATA HYBRID LF TIPE HEV SALOON (AA) (A/T)

هیوندایی سوناتا هیبرید 76
1396/08/09 خودروهای سال 2016: KMHE?41?BGA -یک برای سری L-دو برای سری GL-سه برای سری GLS.JSL.TAX-چهار برای سری HGS-پنج برای سری TOP آسان موتور HYUNDAI MOTOR COMPANY G4NG (1999cc)

SONATA HYBRID LFE (A/T)

هیوندایی سوناتا هیبرید 77
1396/08/09 KMHTA61DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد.
KMHTB61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHTC61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
KMHTD61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE HIGH) می باشد.
KMHTE61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HIGH) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4FD 1591cc (A/T)

VELOSTER TIPE FS TYPE B4P11 MODEL D61AZ1 HATCHBACK (A/T)

هیوندایی ولوستر هاچ بک 78
1396/08/09 KMHTA61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد.
KMHTB61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHTC61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
KMHTD61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE HIGH) می باشد.
KMHTE61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HIGH) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4FG 1591cc (A/T)

VELOSTER TIPE FS TYPE B4P31 MODEL A61AZ1 HATCHBACK (A/T)

هیوندایی ولوستر هاچ بک 79
1396/10/01 سال 2016:LJSKA3AG?GD
سال 2017: LJSKA3AG?HD
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
ستاره نیک آریا JIANGSU JOYLONG AUTOMOBILE CO 4G69S4N (2378cc)

HKL6540 (M/T)

ون 80
1396/10/01 سال 2016:KPTA0?18SGP
سال2017:KPTA0?18SHP
کاراکتر ششم که ممکن است حرف A برای خودروهای STANDARD و یا B برای خودروهای DELUXE باشد.
رامک خودرو SSANGYONG MOTOR COMPANY G20DF/172950 (1998cc)

KORANDO 4*4 (SUV)(A/T)

کوراندو 81
Last modified onTuesday, 04 July 2017 05:57
back to top

 

31

37

gif-telegram

meat

کلمات کلیدی وبسایت

آنالیز گندم، آهن آلات ذوبی، آهن ذوبی، آهن قراضه، استیل بیلت، برنج هندی، خط تولید رب گوجه، روی صادراتی، ریل قراضه، شمش آهن، شمش فولاد، صادرات روی، ضایعات آهن، ضایعات آهن روسیه، ضایعات ذوبی، فروش خودروهای خارجی، فروشنده ذرت وارداتی، فروشنده روی صادراتی، فروشنده شمش صادراتی، فروش گندم با ال سی، قیمت خرید ضایعات آهن، قیمت خودروهای خارجی، قیمت روز گندم، قیمت روی صادراتی، قیمت فروش ضایعات آهن، واردات آهن قراضه، واردات برنج، واردات بیلت، واردات جو، واردات خط تولید، واردات خودرو، واردات ذرت، واردات شمش آهن، واردات نهاده های دامی، واردات کنجاله سویا، واردات گندم، وارد کننده آهن آلات ذوبی، وارد کننده آهن قراضه، وارد کننده جو دامی، وارد کننده خط تولید، وارد کننده خودرو، وارد کننده ذرت، وارد کننده شمش، وارد کننده شمش فولاد، وارد کننده نهاده های دامی، وارد کننده کنجاله سویا، وارد کننده گندم، کشتی فرسوده، کنجاله سویا، گندم وارداتی،

جستجو در سایت

بازدید کنندگان وبسایت

جدیدترین های سایت

   91   meat-cow oil-ukrine

آدرس دفتر

استان گلستان - گنبد کاووس - خیابان و حدت شرقی - پلاک 278

کدپستی: 4971718145

تلفن : 33293069 - 33221790-017

همراه:   09113721024

پست الکترونیک : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ساعات کار دفتر: 9 الی 13 و 16 الی20

کانال تلگرام شرکت: namavaranegoelestan@

Top of Page